1-AIN-430: Programovacie paradigmy 2018/2019

Peter Borovanský (I-18)

borovan@ii.fmph.uniba.sk

http://dai.fmph.uniba.sk/courses/PARA/

Výuka:

Hodnotenie:

Sylabus:

 1. (25.9.), Úvod do programovacích paradigiem, [.ppt]
 2. (2.10.), Gregor Raýman (Cloudfarms.com) Úvod do funkcionálneho programovania v Scale, [.scala.zip]
 3. (9.10.), Úvod do jazyka Go, [.ppt, go1.zip]
 4. (16.10.), Konkurencia v Go, [.ppt, go2.zip]
 5. (23.10.), Networking v Go, [.ppt, go3.zip]
 6. (24.10.), Blockchain v Go, [.ppt, go4.zip]
 7. (30.10.), dekanské/rektorské
 8. (6.11.), Funkcionálne programovanie (prednáša P.Gergeľ), [.ppt, haskel1.hs]
 9. (13.11.), Funkcionálne programovanie v Haskelli, [.ppt , haskell2.hs ]
 10. (20.11.), Funkcionálne programovanie v Haskelli, [.ppt, haskell3.hs ]
 11. (27.11.),  Funkcionálne programovanie - záver [.ppt, haskell4.hs]
 12. (4.12.),  Logické programovanie - úvod [.ppt, prolog1.pl]
 13. (11.12.),  Logické programovanie - rekurzia, iterácia, zoznamy [.ppt, prolog2.pl, eclipse2.ecl ]
 14. (18.12.),  Logické programovanie - nedeterministické programovanie, "zebra" problem alebo kto chová rybičky [.ppt, prolog3.pl, eclipse2.ecl ]

Software, manuály, linky, ...

 1. http://golang.org
 2. http://www.haskell.org/hugs/
 3. http://www.swi-prolog.org/
 4. http://eclipseclp.org/
Materiály k cvičeniam:
 1. JS - Rekurzia: počítanie s jednou globálnou premennou
 2. Scala - funkcionálna, chvostová rekurzia, stromy
 3. GO - veľké kombinačné čísla, funkcionály, iterate, map
 4. GO - konkurentní agenti
 5. GO - networking
 6. GO - blockchaining
 7. Haskell - čísla a zoznamy
 8. Haskell - list comprehension, kombinatorika
 9. Haskell - binárne stromy, foldl/foldr
 10. Haskell - nekonečné zoznam, backtrack
 11. Prolog - zoznamy
 12. Prolog - kombinatorika a algebrogramy
Pravidlá:
 • na cvičení sa rieši bodovaná rozcvička (na papieri), potom sa spoločne riešia príklady k téme predchádzajúcej prednášky
 • po každom cvičení dostanete povinnú domácu úlohu, ktorú treba odovzdať do určeného termínu (cca nasledujúci víkend), je zverejnená v L.I.S.T.e,
 • na konci každej paradigmy (procedurálna, funkcionálna, logická) odovzdáte riešenie bodovanej úlohy (trikrát 6 bodov)
 • v priebehu semestra vypíšeme niekoľko prémiových úloh, za ktoré je možné získať body
 • všetky úlohy sa riešia samostatne, skupinové riešenia môžu byť ocenené zápornými bodmi